ARVOTTOMUUDEN KOKEMUS LUO KALTOINKOHTELUA

Halussani uskoa, johonkin parempaan maailmaan kuittasin intuitioni viestin työntämällä sen tylysti syrjään.